Fritidsskipperkurs

Fritidsskipper D5L og D5LA

Dette er et kurs som går over 120 timer og fører fram til Fritidsskippersertifikat for båter mellom 15 meter og 24 meter i stor kystfart.

Ved å utvide dette pensumet med 45 timer astronomisk navigasjon kan en søke om Fritidsskippersertifikat D5LA for båter mellom 15 meter og 24 meter i uinnskrenket fart (world wide).

Har du Fritidsskipper , radiosertifikat og fartstid kan du søke Sjøfartsdirektoratet om å få utstedt Fiskeskippersertifikat kl. C.